Logo15

Veckoschema

WASA YOGACENTER

VECKOSCHEMA 15.10. - 21.12.2018

Tel 050 5149725,  mail:wyc spostiosoite 100x16 artikkeli

Bank: FI 488650 0710 248416  Pris: en gång 12/10/7€, 10x 90/80/60€, 3kk 220/170€

          OBS! Timbeskrivningar under schemat!

MA TI ON TO FRE
 
10.00-11.15
Hatha 7€

Tarja

10.00-11.15
Morgonyoga
(sve) 7€

Milla


11.00-12.15
Lemepä jooga
(fi) 7€
Milla

10.00-11.15
Integral Hatha 7€
Tarja 


12.30-14.00
Astanga intro
10x, 21.10. ->
Anne

 

15.00-16.15
Yin 7€
Milla

 

 

 

14.30-16.00
Gravidyyoga
Minna

16.30-17.45
Integral Hatha 
Tarja
16.30-18.15
A mysore
Tapsa
 

16.30-18.00
Astanga
jatko/forts
Anne

16.15-18.00
A mysore
Tapsa

16.15-17.45
Deep release (eng)
Amanda
11.11, 25.11, 9.12


18.15-19.45

Astanga
forts/jatko

Milla

18.30-20.00

Astanga
alkeet (fi)

Tapsa  
18.00-19.30
Ashtanga
nybörj (sve)

Milla

18.15-19.30
Yin
Anne

  18.00-19.30
Yin
Milla

20.00-21.15
Yin & Yang
Yvonne
Start 17.9.

   

 

   

 

VECKOSCHEMA 7.1.2019 --

Tel 050 5149725,  mail:wyc spostiosoite 100x16 artikkeli
Bank: FI 488650 0710 248416  Pris: en gång 12/10/7€, 10x 90/80/60€, 3kk 220/170€

          OBS! Timbeskrivningar under schemat!

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Söndag

10-11.15

Integral Hatha

7€

Johanna

10-11.15
Hatha   7€
Tarja

10-11.15

Morgonyoga (sve)  7

Milla

11-12.15

Lempeä jooga (fi)  7€

Milla

10-11.15

Integral Hatha  7€

Tarja15-16.15

Yin  7€

Milla

14.30-16
Gravid / äitiysyoga
Minna         10€


16.30-17.45

Integral Hatha

Tarja


16.30-18.15

A Mysore
Tapsa

16.30-17.45

Hatha flow

Amanda

(Eng) starts 16.1

Not 6.2

16.30-18

Astanga

Ohjattu /ledd

Anne

16.15-18

A Mysore

Tapsa

 

18-19.30
Astanga
ohjattu / ledd

Milla

18.30-20
Astanga

alk (fi) UUSI !

Tapsa

18-19.30

Ashtanga

Ohjattu / ledd

Milla

18.15-19.30

Yin

Anne

 

18-19.15
Yin

Milla

19.45-21

Yin & Yang

Yvonne

19.45-21
Deep release

Amanda

(Eng) starts 16.1

Not 6.2

19.45-21

Mindful yoga

Johanna

Timbeskrivningar här under!   

Description of the classess below!

sfv logo pieni 

SFV

stöder

vår verksamhet


TIMBESKRIVNINGAR


Morgonyoga:
Behagligt sätt att vakna upp och passar alla (även seniorer). De flesta rörelserna görs i liggande eller sittande läge. Musklerna stärks och töjs i andningens takt. Långa avslappningar. Undervisning på svenska. Drop in!

Lempeä jooga: Samma innehåll som i Morgonyogan, men på finska. Drop in!

Yin : Djuptöjning. I långvariga statiska ställningar (ca. 3 min) når töjningarna ända in i den styva bindväven och påverkar ledernas rörlighet. Tiden och lugnet möjliggör mindfulness som bäst. Lämplig och nödvändig för alla! Drop in!

Hatha: En avslappnande yogatimme. Mjuka serier med bl.a. solhälsningar. Innehåller också ställningar som ökar styrkan, samt andningsövningar och avslappning.  Drop in!

Integral Hatha: Mångsidig yogaträning där ryggövningar - framåt, bakåt och roterande - ligger som grund. Ledaren erbjuder vid behov mildare eller mer krävande variationer. Timmen innehåller dessutom avslappnings- och andningsövningar som rengör kroppen och förbättrar koncentrationen. Grundarens för denna yogainriktning motto är: "Easeful, peaceful and useful". Drop in!

Yin & Yang: Kombinerar dynamiska, aktiva rörelsesekvenser med lugnare, avslappnande djuptänjningar. Yangyogan utgår från Vinyasa Flow med variationer av solhälsningar, statiska positioner, rytm och repetition. Yangyogan stärker muskler, blodomlopp och hud. Yinyogan fokuserar på kroppens djupstrukturer. Den stimulerar lederna, benstommen och bindvävnaden. Varje pass avslutas med avslappning eller meditation i minst 15 minuter. Drop in!


Gravidyoga: En specialanpassad yoga för dig som är gravid. Mjukt stretchande och stärkande. Vi lyssnar på kroppen och andningen och gör avslappnande övningar som du även har nytta av när det är dags att föda. Du behöver ingen tidigare yogaerfarenhet. Drop in!

Vinyasa Flow: En kreativ och dynamisk yogastil som binder ihop rörelserna genom andningen till flytande sekvenser som utvecklar styrka, balans, harmoni både fysiskt och i längden även psykiskt. Lämpar sig för dem som i yoga vill ha en fysisk utmaning. Undervisningsspråk engelska. Drop in!

ASHTANGA

Ashtanga nybörjare = 10 veckors introduktion. Fysisk yogaform som bygger på specifik andningsteknik och kroppslås. Träningen leder till snabba fysiska förändringar, såsom muskelstyrka, vighet och förbättrad ämnesomsättning, och psykiska förändringar, såsom ökad koncentrationsförmåga och balanserat sinne. Undervisningsspråk tisdag finska, onsdag svenska. Avsedd för dem som aldrig prövat på Ashtanga tidigare. Förhandsanmälan önskvärd, antalet deltagare begränsat!


Ashtanga fortsättning: Fortsättning på ovanstående. Lämpar sig för alla som är bekanta med ujjay-andningen och kroppslåsen samt de stående asanas. Här övas, fördjupas och förstärks färdigheter som förvärvats under nybörjartimmarna. Serien förlängs succesivt med ca en sittande asana i veckan. Repetitionen är avgörande för inlärning och insikt. Flera pass i veckan rekommenderas.

A(shtanga) mysore: För att individuellt, i egen takt kunna njuta av och utveckla sin träning är den s.k. mysoreträningen Ashtangayogans rätta element. Läraren blir handledaren som korrigerar, ger råd och hjälper den enskilda yogaren i hens träning. Längden av vars och ens träning varierar. Asanakartan kan hjälpa till att minnas ordningsföljden. Drop in!

DESCRIPTION OF THE CLASSES

Teaching is in Swedish and Finnish, but the teachers also speak English when necessary! And the Vinyasa classes are held in English!

Morning yoga (Morgonyoga): A relaxing way of waking up in the morning (also suitable for seniors). Most of the postures are made while laying down. This practice will strengthen your muscles and increase your flexibility, all in rhythm with your own breathing. Long relaxation at the end. Teaching in Swedish. Drop in!

Lempeä jooga: Same content as in morning yoga, teaching in Finnish. Drop in!

Yin: This is a slow-paced style of yoga with postures that are held for longer periods of time (up to 3 minutes). Yin-yoga poses apply moderate stress to the connective tissues of the body — the tendons, fascia, and ligaments — with the aim of increasing circulation in the joints and improving flexibility. A more meditative approach to yoga, yin aims at cultivating awareness of inner silence and mindfulness. Suitable for all, no previous experience needed. Drop in!

Hatha: A relaxing yoga class. Peaceful series of postures including sun salutations. Hatha classes also include asanas (postures) that increase your strength and improve your breathing. Relaxation at the end. Drop in!

Integral Hatha: It’s called Integral Yoga, because we integrate everything: body, mind, spirit. Focuses on the physical aspects through asanas (postures), pranayama (breath control) and deep relaxation. The aim is to purify the body and increase balance and control of the mind. The founder of this yoga style is Swami Satchidananda and his motto is: "Easeful, peaceful and useful". Drop in!

Vinyasa Flow: A creative and dynamic yoga style that connects movement with the breath through flowing sequences. This practice creates strong muscles, balance and harmony; physically as much as emotionally/spiritually when a consistent practice is maintained. Suitable for those who crave more of a physical challenge. Taught in English. Drop in!

Yin & Yang: Blends two styles of yoga into practice – a combination of dynamic, active sequences and calming, relaxing stretching poses. In this class, Yang Yoga refers to a Vinyasa Flow tradition, working on sun salutations, dynamic movements, flows and standing poses. Yang Yoga strengthens your muscles and increases blood flow which in turn also improves the condition of your skin. Yin Yoga concentrates on gently opening the deep muscle- and connective-tissues of the body which allows for smoother joint mobility. Every class will end with a restorative session of at least 15 minutes of relaxation or meditation. Drop in!

Pregnancy yoga: A peaceful and relaxing class, focusing on the breath. Gently stretching and strengthening. Relaxing postures, which are useful during birth. No previous experience of yoga needed. Suitable for pregnancy weeks 20-40. Drop in!

ASHTANGA
Ashtanga
for beginners = 10 weeks introduction  (Ashtanga nybörjare/alkeet): Ashtanga yoga is an exciting and physical form of yoga. It consists of a series of standing, seated and lying-down postures. The benefits are a more peaceful state of mind, physical and mental strength, increased flexibility, a broader lung capacity, detoxifying the body and increased intuition. Teaching in Finnish (Tuesdays) and Swedish (Wednesdays). This class is for beginners. Register before the start, because of limited number of participants.

Ashtanga cont. (fortsättning / jatko): This is the continuation to the introduction course (above). In this class we will enhance the standing asanas (postures) and continue with new asanas (seated) from the Primary Series.  Drop in!

A(shtanga) mysore: Mysore Style is the traditional way to learn the Ashtanga practice. Each student practices the Ashtanga sequence of postures to their own ability and at their own pace. The teacher assists the students individually by giving physical adjustments and verbal instructions. The Asana map is available to help you remember the correct order of the asanas. Drop in!