Logo15

WASA YOGACENTER

Veckoschema 18.3.2019 -->

Tel 050 5149725,  e-post:wyc spostiosoite 100x16 artikkeli
Bank: FI 488650 0710 248416  Pris: 1 gång 12/10/7€, 10ggr 90/80/60€, 3mån 220/170€

Obs!  Timbeskrivningar under schemat!

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Söndag

10.00-11.15
Mamma-baby
6€
Minna

10-11.15
Hatha   7€
Tarja

10-11.15

Morgonyoga (sve)  7

Milla

11-12.15

Lempeä jooga (fi)  7€

Milla

10-11.15

Integral Hatha  7€

Tarja15-16.15

Yin  7€

Milla

14.30-16
Gravid/
äitiysyoga
Minna    10€


16.30-17.45

Integral Hatha

Tarja


16.30-18.15

A Mysore
Tapsa

16.30-17.45

Hatha flow

Amanda

(Eng)

-> 24.4.

16.30-18

Astanga

Ohjattu /ledd

Anne

16.15-18

A Mysore

Tapsa

 

18-19.30
Astanga
ohjattu / ledd

Milla

18.30-20
Astanga

Ohjattu

Tapsa

18-19.30

Astanga

Ohjattu / ledd

Milla

18.15-19.30

Yin

Anne

 

18-19.15
Yin

Milla

19.45-21

Yin & Yang

Yvonne

19.45-21
Deep release

Amanda

(Eng)

-> 24.4.

19.45-21

Mindful yoga

Johanna

 

Timbeskrivningar här under!   

Description of the classess below!

sfv logo pieni 

SFV

tukee

toimintaamme

TIMBESKRIVNINGAR

Morgonyoga: Behagligt sätt att vakna upp och passar alla (även seniorer). De flesta rörelserna görs i liggande eller sittande läge. Musklerna stärks och töjs i andningens takt. Långa avslappningar. Undervisning på svenska. Drop in!

Lempeä jooga: Samma innehåll som i Morgonyogan, men på finska. Drop in!

Yin : Djuptöjning. I långvariga statiska ställningar (ca. 3 min) når töjningarna ända in i den styva bindväven och påverkar ledernas rörlighet. Tiden och lugnet möjliggör mindfulness som bäst. Lämplig och nödvändig för alla! Drop in!

Mindful Yoga: Behöver du hitta en bättre balans i vardagen? Mindful yoga är en kombination av mindfulness och yoga som passar alla. Med lugn hatha yoga enligt FYF:s ® (Finlands yogaförbund) principer tränar vi både flexibilitet och styrka. Timmen inleds och avslutas med mindfulnessövningar. Mindfulness betyder medveten närvaro och är ett sätt att förhålla sig till livet och ta tillvara de små stunderna i vardagen. Forskning visar att regelbunden träning i mindfulness kan minska stress och öka koncentrationen. Drop in!

Deep release: en lugn och meditativ yogaform som består av andningsövningar, Restorative Yoga och Yin Yoga för återhämtning och avkoppling för kropp, sinne och hjärta. Genom flytta uppmärksamheten från att göra, till att vara, stärks lugn och ro delen av nervsystemet. Alla är välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. Undervisning på engelska. Drop in!

Hatha: En avslappnande yogatimme. Mjuka serier med bl.a. solhälsningar. Innehåller också ställningar som ökar styrkan, samt andningsövningar och avslappning.  Drop in!

Hatha flow: En dynamisk och stärkande yogaform för kroppen och sinnet. Genom att stärka kontakten mellan andningen och kroppen och i kombination med rörelse och stillhet har denna yogaform utmaningar på alla nivåer. Både erfarna yogis samt nybörjare är välkomna att utforska sig själva på mattan och att bredda sin trygghetszon. Undervisning på engelska.

Drop in!

Integral Hatha: Mångsidig yogaträning där ryggövningar - framåt, bakåt och roterande - ligger som grund. Ledaren erbjuder vid behov mildare eller mer krävande variationer. Timmen innehåller dessutom avslappnings- och andningsövningar som rengör kroppen och förbättrar koncentrationen. Grundarens för denna yogainriktning motto är: "Easeful, peaceful and useful". Drop in!

Yin & Yang: Kombinerar dynamiska, aktiva rörelsesekvenser med lugnare, avslappnande djuptänjningar. Yangyogan utgår från Vinyasa Flow med variationer av solhälsningar, statiska positioner, rytm och repetition. Yangyogan stärker muskler, blodomlopp och hud. Yinyogan fokuserar på kroppens djupstrukturer. Den stimulerar lederna, benstommen och bindvävnaden. Varje pass avslutas med avslappning eller meditation i minst 15 minuter. Drop in!


Gravidyoga:
En specialanpassad yoga för dig som är gravid. Mjukt stretchande och stärkande. Vi lyssnar på kroppen och andningen och gör avslappnande övningar som du även har nytta av när det är dags att föda. Du behöver ingen tidigare yogaerfarenhet. Drop in!

ASHTANGA

Ashtanga nybörjare: Fysisk yogaform som bygger på specifik andningsteknik och kroppslås. Träningen leder till snabba fysiska förändringar, såsom muskelstyrka, vighet och förbättrad ämnesomsättning, och psykiska förändringar, såsom ökad koncentrationsförmåga och balanserat sinne. Avsedd för dem som aldrig prövat på Ashtanga tidigare. Förhandsanmälan önskvärd, antalet deltagare begränsat!


Ashtanga ledd: Fortsättning på ovanstående. Lämpar sig för alla som är bekanta med ujjay-andningen och kroppslåsen samt åtminstone de stående asanas. Här övas, fördjupas och förstärks färdigheter som förvärvats under nybörjartimmarna. Varje timme anpassas till deltagarnas nivå. Repetitionen är avgörande för inlärning och insikt. Flera pass i veckan rekommenderas.

A(shtanga) mysore: För att individuellt, i egen takt kunna njuta av och utveckla sin träning är den s.k. mysoreträningen Ashtangayogans rätta element. Läraren blir handledaren som korrigerar, ger råd och hjälper den enskilda yogaren i hens träning. Längden av vars och ens träning varierar. Asanakartan kan hjälpa till att minnas ordningsföljden. Drop in!

DESCRIPTION OF THE CLASSES

Teaching is in Swedish and Finnish, except two classes in English.
The teachers also speak English when necessary!

Morning yoga (Morgonyoga): A relaxing way of waking up in the morning (also suitable for seniors). Most of the postures are made while laying down. This practice will strengthen your muscles and increase your flexibility, all in rhythm with your own breathing. Long relaxation at the end. Teaching in Swedish. Drop in!

Lempeä jooga: Same content as in morning yoga, teaching in Finnish. Drop in!

Yin: This is a slow-paced style of yoga with postures that are held for longer periods of time (up to 3 minutes). Yin-yoga poses apply moderate stress to the connective tissues of the body — the tendons, fascia, and ligaments — with the aim of increasing circulation in the joints and improving flexibility. A more meditative approach to yoga, yin aims at cultivating awareness of inner silence and mindfulness. Suitable for all, no previous experience needed. Drop in!

Mindful Yoga: Do you need more balance in your life? The Mindful Yoga class is a combination of mindfulness and yoga. This gentle Finnish style of Hatha Yoga (SJL ®, The Yoga Federation of Finland) gives more strength and flexibility and is suitable for everyone. The class starts and ends with mindfulness practices. Mindfulness, or being aware of the present moment, is a way of relating to life. According to research mindfulness can reduce stress and improve concentration. Drop in!

Deep release: A meditative practice including breathwork, restorative yoga and yin yoga to rejuvinate and reset the mind and body. With focus on "being", instead of the constant "doing" and tapping into the rest and digest part of the nervous system. Open to all levels! Teaching in English! Drop in!

Hatha: A relaxing yoga class. Peaceful series of postures including sun salutations. Hatha classes also include asanas (postures) that increase your strength and improve your breathing. Relaxation at the end. Drop in!

Hatha flow: is a dynamic and strength building practice for the mind and body. Through cultivating a skillfull connection between the breath and body, and in combination with flowing movements and longer held holds poses this class has challenges on all levels. Suitable for both beginners and more experienced yogis. Welcome to explore yourself on the mat and to expand your comfort zone. Teaching in English!  Drop in!

Integral Hatha: It’s called Integral Yoga, because we integrate everything: body, mind, spirit. Focuses on the physical aspects through asanas (postures), pranayama (breath control) and deep relaxation. The aim is to purify the body and increase balance and control of the mind. The founder of this yoga style is Swami Satchidananda and his motto is: "Easeful, peaceful and useful". Drop in!

Yin & Yang: Blends two styles of yoga into practice – a combination of dynamic, active sequences and calming, relaxing stretching poses. In this class, Yang Yoga refers to a Vinyasa Flow tradition, working on sun salutations, dynamic movements, flows and standing poses. Yang Yoga strengthens your muscles and increases blood flow which in turn also improves the condition of your skin. Yin Yoga concentrates on gently opening the deep muscle- and connective-tissues of the body which allows for smoother joint mobility. Every class will end with a restorative session of at least 15 minutes of relaxation or meditation. Drop in!

Pregnancy yoga: A peaceful and relaxing class, focusing on the breath. Gently stretching and strengthening. Relaxing postures, which are useful during birth. No previous experience of yoga needed. Suitable for pregnancy weeks 20-40. Drop in!

ASHTANGA
Ashtanga for beginners: Ashtanga yoga is an exciting and physical form of yoga. It consists of a series of standing, seated and lying-down postures. The benefits are a more peaceful state of mind, physical and mental strength, increased flexibility, a broader lung capacity, detoxifying the body and increased intuition. Teaching in Finnish and English. This class is for beginners. Register before the start, because of limited number of participants.

Ashtanga led class: This is the continuation to the introduction course (above). In this class we will enhance at least the standing asanas (postures) and continue with new asanas (seated) from the Primary Series.  Drop in!

A(shtanga) mysore: Mysore Style is the traditional way to learn the Ashtanga practice. Each student practices the Ashtanga sequence of postures to their own ability and at their own pace. The teacher assists the students individually by giving physical adjustments and verbal instructions. The Asana map is available to help you remember the correct order of the asanas. Drop in!