Logo15

Ashtanga

Ashtangayoga är en filosofi som grundar sig på de tusenåriga indiska skrifterna och traditionerna. Den utvecklades på 1900-talet av Sri K. Pattabhi Jois utgående från den kunskap han fått från de gamla skrifterna, av sin guru K Krishnamacharya, via sin egen utövning samt genom att undervisa tusentals elever. 1948 grundade Sri K Pattabhi Jois Ashtangaskolan i Mysore, Indien, undervisade nästan fram till sin död 2009, 93 år gammal. Undervisningen handhas numera av bl.a. hans dotter Saraswathi och dotterson Sarath.

Ashtanga är en idrottslig, fysisk och dynamisk form av yoga. Den ger ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft. Men förutom att den tänjer och stärker kroppen, kan du genom medveten andning, yogaövning, blickfokusering och koncentration, utveckla en god kroppskontroll, sinneskontroll och medvetenhet om ditt inre.

Yoga är till nytta för alla: för gammal och ung (minst 12 år), dem med dålig kondition eller toppkondition. Man gör yoga för sin egen skull, lyssnar på sin kropp, sitt sinne och sina andetag och beaktar den konditionsnivå man befinner sig på. Det är viktigt att man njuter av övningen och framskrider långsamt och naturligt. Samtidigt skall man glömma onödiga prestationskrav, och inte jämföra sig med andra.
(Petri Räisänen: Kraften bakom yoga).

För att ashtangaträningen skall vara effektiv krävs både fysiskt och psykiskt arbete. Andningen (pranayama) är träningens kärna, till vilken ställningarna (asana) ansluts i en bestämd ordning. Sammanlänkningen av andning och rörelser kallas vinyasa. Användningen av andningstekniken (ujjayi) och muskellåsen (bandha) genererar en inre värme som förbättrar ämnesomsättningen och renar kroppen. Svetten rensar kroppen på orenheter och gifter. Kroppen blir stark, de inre organen stärks, medvetandet blir stabilt och fokuserat. Detta ökar möjligheterna till ett friskt och harmoniskt liv.

Det är bra att klä sig i elastiska, åtsmitande kläder. Varken strumpor eller vattenflaskor används under lektion. Med tom mage och full av energi går träningen bäst!

Välkommen att ta del av en träning med många nya utmaningar.